Životní síla čchi - energie


 

10_1

 

Čchi je označení životní síly, vitální energie, která je nezbytným předpokladem života. Zjednodušeně lze říci, že čchi je kombinací prvotní energie obsažené v ledvinách s energií vdechovaného vzduchu a konzumované potravy."Dávní mudrcové učili prostý lid, že je potřeba se včas bránit škodlivým vlivům, které způsobují nesoulad v lidském organismu, že je potřeba zachovávat klidnou a čistou mysl a odstranit z ní všechny rušivé myšlenky, aby životní síla, pravá čchi, mohla nerušeně proudit a duch i esence se uchovávaly uvnitř. Takto potom nerovnováha neměla proč vzniknout. Mysli těchto lidí byly ztišené, žádostí měli málo, srdce pokojná a bez chtivosti, jejich těla měla dostatek pohybu, ale nebyla přetěžována, čchi měli harmonickou a mohli proto žít podle svých přání a naplňovat je. Každé jídlo se jim zdálo chutné, všechny šaty se jim zdály krásné, radovali se ze svých zvyků a obyčejů, a vrchnost a obyčejný lid se k sobě nechovali nevraživě. Za ničím se žádostivě neotáčeli, nic nedokázalo poblouznit jejich srdce. Ani moudří ani hloupí, ani schopní, ani méně schopní se nepachtili za věcmi a všichni žili v souladu s Cestou. Protože plně pochopili a osvojili si pravý život a nedovolili vnitřním ani vnějším rušivým vlivům, aby jim škodily, mohli se dožívat sto roků bez toho, že by jejich pohyby ochably."

 

 

Tento úryvek naznačuje, jaký význam a důležitost Číňané vitální energii přisuzují a jakou pozornost věnují jejímu množství, kvalitě, proudění, doplňování…

 

                     Čchi, životní energie je základem veškerého života. Projevuje se jak na úrovni hmotné, tak duchovní. Z pohledu tradiční čínské medicíny je materiální formou energie čchi např. krev, hleny, nečistoty a odpadní látky z metabolických procesů. Nemateriálním projevem čchi je mysl, duše.

                     V člověku se vitální energie čchi transformuje z esence ledvin , hmotné podstaty života. Ta je zásobárnou lidské, tělesné čchi. Tvoří se spojováním vdechované čchi vzduchu, esence potravy, plodivé síly a krve.

                     Čchi jako primární životní síla člověka vzniká spojením prenatální esence otce a matky, která ve svém těle zárodek vyživuje vlastní prenatální esenciální čchi, obsaženou v její krvi a čchi. Přeměnou těchto zdrojů dochází k vytvoření vlastní čchi, která se nazývá prvopočáteční, vrozená čchi. Ta se uchovává v ledvinách a tvoří tam prenatální čchi člověka.

                     Po narození se musí každý jedinec začít starat sám o sebe tím, že si vytváří vlastní postnatální vyživující esenci, kterou získává z tekuté i tuhé potravy trávením a jejím spojením s tzv. čistou čchi představovanou vdechovaným vzduchem.

                     Čchi lze popisovat a třídit z různých hledisek. Obecně však v lidském těle plní funkci hybné síly, funkci oteplovací, transformační, vyživující, zadržovací a ochrannou.

                     Čchi se v těle neustále pohybuje. Stoupá, klesá, vstupuje a vystupuje. Bez přestání tělem cirkuluje. Její kvalita i množství se mění podle denní doby, věku, ročního období, stavu mysli i dalších faktorů. Obíhá systémem drah. Dráhy jsou hlavními cestami, které spojují vnější a vnitřní i horní a dolní části lidského těla a náleží vnitřně k vnitřním orgánům.

                     Hlavním úkolem drah je transport čchi, chápané jako proud energie těla a krve, regulování funkcí vnitřních orgánů a tkání a propojení všech základních orgánů a tkání jako celku.

 

 logo F