Játra a emoce

  

 

04_1

 

Lidské emoce jsou řízeny a ovládány játry. Hlavním projevem emocí je hněv. Hněv se projevuje navenek křikem.

V emocionální rovině mají játra stejnou funkci jako v rovině fyziologické a to absorbování toxinů a detoxikaci a chrání nás před emocionálním vyčerpáním a před úzkostí a emoční stísněností. Jsou-li emoce, pocity hněvu a zlosti, frustrace blokované a emoční zátěž je nadměrná, může to vést ke střídání hněvu a úzkostí. Úzkosti
 jaterního typu následují vždy po dlouhodobém napětí a emoční zátěži.

Závislosti jsou vázané na jaterní okruh a není důležité, zda se jedná o závislost sexuální, alkoholovou, drogovou, na jídle, či jinou závislost. Emocionální napětí, které v souvislosti se závislostí vzniká, pociťujeme právě v játrech.

Játra jsou zařízením na likvidaci všech jedovatých aspektů našeho organismu a to včetně emočních. Stávají se tak „skládkou odpadků“ naší existence, které nejsme schopni vyjádřit a uvolnit, tj. zlost, nenávist, žárlivost, hněv, závistivost, odmítání sama sebe. Pokud se tyto emoce v játrech hromadí, brání jim to v jejich přirozené funkci a oslabují se . Nahromadění negativních pocitů a myšlenek oslabuje imunitní systém, jehož součástí játra jsou.

Energie, která vzniká potlačováním emocí, se hromadí ve formě
napětí a zatuhnutí svalů v ramenou, v šíji a v zádech. Zablokovaný hněv se může projevit i bolestí v hrudní části páteře.

Je velmi důležité veškeré emoce projevovat navenek, nedržet je v sobě, nedusit, neukládat.
Pokud to jde, vždy si najít prostor a čas a nashromážděné emoce projevit navenek, nejlépe ve formě fyzických aktivit, koníčků, kulturního a společenského vyžití...

 

 

logo F