MING MEN

10_1

 

MING MEN představuje zvláštní a dost těžko definovatelný orgán. MING MEN, čili brána života, je spojena s životně důležitým místem lidského organizmu. Je to místo, které je zdrojem životní síly a úschovnou životní energie. Nachází se mezi oběma ledvinami, kde se pohybuje a jeho původ se přiklání spíše k pravé ledvině. Životní síla MING MEN je kořenem energie dvanácti drah, je základem pěti orgánů cang a šesti orgánů fu, branou dechu a pramenem tří zářičů. Nazývá se i duchem těla, který ochraňuje před škodlivostí.

 

MING MEN je úzce spjat s pohlavními funkcemi a prostřednictvím energie je také ovlivňuje. U mužů se v něm uschovává pohlavní esence a u žen je spojen s dělohou. Od těchto funkcí se také odvozuje, že to je brána života, do níž vchází, a vychází z ní život. Na počátku, ještě před zrozením těla, při spojení rodičů, touto branou vychází, co dává muž a vchází, co přijímá žena. Když se zárodek již zrodí, pak se opět novorozenec narodí přes tuto bránu.

 

MING MEN je příbytkem vody a ohně.

Voda a oheň

Tato funkce je podobná jako u činnosti jin a jangu ledvin. Vodou je  míněn jin ledvin a tvoří základ veškerého jin v celém těle. Naopak oheň, jang ledvin, je základem pro ostatní orgány. Proto tento orgán MING MEN je jako sídlo a základ prvopočátečního jin-jangu v celém organizmu. Protože voda a oheň představují zdroj dvanácti orgánů, když se o něj opírá srdce, dokáže být osvíceným vládcem, když se o něj opírají plíce, mohou regulovat a hýbat energií v celém těle, když se o něj opírají slezina a žaludek, tak dokážou doplňovat zásobu energie z potravy, když se o ně opírají játra a žlučník, dávají základ pro vznik úmyslů a rozhodnutí. Když se o ně opírá močový měchýř, pak trojitý zářič transformuje energii vody, když se o ně opírají tlusté střevo a tenké střevo, potom přepravování a odevzdávání živin tělu se děje plynule. Toto vše se děje za přispění ledvin, ale ve skutečnosti jde o funkce právě jin.

 

MING MEN je pravým jangem lidského těla a je prvopočátečním jangem ledvin. Jang je základní hnací silou všech funkcí v organizmu a je tedy jasné, jakou funkci MING MEN, zdroj prvopočáteční jangové energie, v těle má. Podílí se na chodu každého orgánu. Oheň MING MEN ledvin  souvisí s funkcí pohlavních orgánů. Jeho oslabení způsobuje pohlavní ochablost, impotenci, předčasnou ejakulaci. Přílišný oheň MING MEN se projevuje tak, že podněcuje zvýšenou sexuální aktivitu. MING MEN podporuje jang srdce, čímž se podílí na duševní činnosti a pomáhá srdci řídit přepravu krve. Pokud je síla MING MEN nedostatečná, dostavují se nežádoucí změny, které vedou k celkové duševní unavě a k poruchám krevního oběhu. Síla MING MEN pomáhá plicím řídit dýchání, doplňuje jang sleziny, které pomáhá přeměňovat a přepravovat esenci z potravy, podporuje oběh a metabolizmus tekutin a MING MEN je také energetickým zdrojem energie trojitého zářiče, který se podílí na koloběhu vody v organizmu i na její transformaci na čisté a kalné složky. Oslabení ohně MING MEN v tomto vztahu se projevuje snížením tvorby moče, poruchami v močení a měkkými otoky. Ideální stav je, když je MING MEN v harmonii, pak jsou i všechny orgány těla v harmonii.

 

 

 logo F