Orgány CANG a FU

Voda a oheň

 

V lidském těle je pět prvků zastoupeno především pěti orgány označovanými jako řídící, plné orgány CANG a to sice játry, srdcem, slezinou, plícemi, ledvinami a šesti tzv. dutými orgány FU, žlučníkem, tenkým střevem, žaludkem, tlustým střevem, močovým měchýřem a trojitým zářičem. Dále rozlišujeme ještě tzv. zvláštní orgány FU. Těmi jsou mozek, dřeň, kosti, cévy, děloha, někdy se uvádí žlučník. K orgánům CANG se přidružuje vždy některá z tělesných tkání a tekutin, určitý smyslový orgán nebo vývod, konkrétní emoční projev. Každý orgán má pak vlastního „ducha“.

  

 07_1

Východ rodí vítr, vítr rodí dřevo, dřevo rodí kyselost, kyselost rodí játra, játra rodí šlachy a vazivo, šlachy a vazivo rodí srdce a játra řídí oči. Východ na obloze představuje vítr, na zemi rostlinstvo a v těle šlachy a vazivo, z pěti orgánů pak játra, z barev modrou, ze zvuků křik, z rozrušení zatínání pěstí, z vývodů oči, z chutí kyselou a z emocí hněv. 

03_1

Sever rodí chlad, chlad rodí vodu, voda rodí slanost, slanost rodí ledviny, ledviny rodí kosti a dřeň, kosti a dřeň rodí játra a ledviny řídí uši. Sever na obloze představuje chlad, na zemi vodu, v těle kosti, z pěti orgánů pak ledviny, z barev černou, ze zvuků sténání, z rozrušení chvění, z vývodů uši, z chutí slanou, z emocí strach.

05_1

Západ rodí suchost, suchost rodí kov, kov rodí pálivost, pálivost rodí plíce, plíce rodí pokožku a ochlupení, pokožka a ochlupení rodí ledviny a plíce řídí nos. Západ na obloze představuje sucho, na zemi kovy, na těle pokožku a ochlupení, z pěti orgánů pak plíce, z barev bílou, ze zvuků pláč, při rozrušení kašel z vývodů nos, z chutí pálivou, z emocí žal.

10_1

Střed rodí vlhkost, vlhkost rodí zem, zem rodí sladkost, sladkost rodí slezinu, slezina rodí maso, maso rodí plíce a slezina řídí ústa. Střed na obloze představuje vlhkost, na zemi hlínu, v těle maso, z pěti orgánů pak slezinu, z barev žlutou, ze zvuků prozpěvování, při rozrušení škytání, z vývodů ústa, z chutí sladkou, z emocí zádumčivost.
02_1

Jih rodí horko, horko rodí oheň, oheň rodí hořkost, hořkost rodí srdce, srdce rodí krev, krev rodí slezinu a srdce řídí jazyk. Jih na obloze představuje horko, na zemi oheň, v těle cévy, z pěti orgánů srdce, z barev červenou, ze zvuků smích, při rozrušení smutné vzdychání, z vývodů jazyk, z chutí hořkou, z emocí radost.

 

 

 

 

logo F