Slezina v souvislostech

  

 10_1

 

 Hlavním úkolem sleziny je, spolu se svým párovým orgánem žaludkem, řídit trávicí proces. Slezina napomáhá rozkládat potravu a část z ní přeměňuje na jemnou esenci, kterou v sobě uschovává a dále rozvádí po celém těle. Tato esence se stále doplňuje a vyživuje a doplňuje krev. Proto slezina odpovídá i za tvorbu krve a představuje zdroj hybné životní síly.  Z duchovního hlediska v sobě uschovává přemýšlení, zádumčivost a přemítání.

Slezina řídí přepravu a přeměňování potravy

Přepravováním je myšlena přeprava jemných esenciálních látek získaných při trávení a přeměňováním se rozumí přeměna potravy na tuto esenci. Na těchto procesech se mimo sleziny podílí i další orgány, jako je žaludek a tenké střevo. Úloha sleziny spočívá v přepravě a přeměňování potravy a tekutin. Potrava se začíná trávit v žaludku a dále v tenkém střevě, kde se začne oddělovat čisté od kalného. Za hlavní sílu je považována energie sleziny, která vyrábí jemnou esenci, a je energií sleziny vynášena vzhůru do plic a odtud do srdce. Ze srdce je tato energie společně s krví rozváděna do celého těla. Funkce sleziny má zásadní význam pro chod celého organizmu. Při poruše dané funkce dochází ke změnám, které se projevují například nadýmáním, řídkými stolicemí, nechutenstvím, úbytkem hmotnosti a bledostí....

Přeprava a přeměňování tekutin

Podobným způsobem se slezina podílí i na přepravě a přeměňování tekutin. Podporuje a řídí proces vstřebávání a přeměny tekutin na esenci, kterou podobně jako esenci z potravy posílá do ostatních částí těla. Nadbytečnou část tekutin dopravuje do ledvin, které ji shromažďují, přeměňují pomocí své energie v moč a odvádějí do močového měchýře a odtud ven. Slezina tedy odpovídá za rovnováhu mezi příjmem a výdejem tekutin.

 

 

V souvislosti s funkcí přepravy a přeměňování tekutin slezina ráda sucho a nesnáší vlhko. Slezina samotná je jinové povahy. Vyznačuje se zvýšenou citlivostí na vlhko a nadměrný příjem tekutin ji poškozuje a může dojít z důvodu prázdnoty k jejímu oslabení. Vzhledem k jinovému charakteru sleziny se bude oslabovat její jang a dojde k převažování jinových složek. Energie sleziny oslabením jangu není dostatečně hybná a silná na to, aby udržela v pohybu tekutiny ve vzdálenějších místech těla, kde potom následně vznikají vodnaté otoky. Vodnaté otoky jsou způsobeny prázdnotou ledvin a sleziny. Prázdné ledviny nemají sílu odvádět vodu a prázdná slezina pak tuto vodu nedokáže ovládat.

Tyto stavy ovlivňujeme bylinami, které jsou hořké a teplé povahy, protože obě tyto položky přináleží k prvku oheň. A protože oheň srdce rodí zem sleziny, tak posílením jangu ohně se posílí i jang sleziny a vysuší se vlhkost jin ve slezině. Dojde k obnovení rovnováhy ve slezině.

Slezina řídí rození a ovládání krve

Rozením krve je myšlena krvetvorba a ovládáním krve se rozumí schopnost energie sleziny udržovat tok krve ve vymezených drahách. Zdrojem krvetvorby je potrava, respektive z potravy vytvářená esence, i když jí sama slezina neprodukuje. Pokud je funkce sleziny správná, je zdravá i krev. Pokud je slezina oslabená, produkuje méně kvalitní esence a bude ubývat i krevní tekutina a zhorší se její parametry. Stav, který vznikne z prázdnoty, se projevuje závratěmi, mžitkami před očima, bledou barvou tváře, pleti, nehtů. Funkce ovládání krve se váže na proudění a především na vymezení tras krve v těle. Zdravá slezina produkuje zdravou krev a silnou energii - slezina ovládá krev. V opačném případě, kdy je slezina oslabena, tak slábne krev i energie. Objevuje se krvácení z nosu, krev ve stolici a moči, silná menstruace, vznikají podlitiny a modřiny. Je-li slezina prázdná bez energie, krev není řízena a proto vystupuje z drah a proudí chaoticky.

Slezina řídí svalstvo a končetiny

Činnost svalstva je závislá na stálém přísunu živin a krve, což zabezpečuje slezina, proto se hovoří o tom, že slezina je spjata s masem. Když slezina tuto úlohu vykonává správně, svaly jsou pevné a silné a při zátěži mají dostatečnou výdrž. Při oslabení sleziny se zhoršuje kvalita energie i krve a následně i kvalita svalstva. To začíná ochabovat, měknout a člověk se rychleji unaví a dostaví se úbytek svalové hmoty. Jsou-li slezina a žaludek v plné síle, dobře tráví, pak člověk přibývá na váze. Když jsou slezina a žaludek oslabeny, zhoršuje se trávení a člověk hubne. Při harmonizaci volíme prostředky na posílení sleziny.

Kondice sleziny se projevuje na rtech

Na rtech se odráží celkový stav sleziny. Když je energie sleziny dostatečná, rty mají svěží vzhled a zdravou červenou barvu. V opačném případě jsou bledé a ochablé. Další příznaky nerovnováhy sleziny jsou vyrážky na rtech, které jsou příznakem akumulace horkosti ve slezině a žaludku. Modré rty poukazují na stagnaci a srážení se energie a krve. Je oslabena přepravní funkce sleziny. Černé a odchlíplé rty, které nejsou schopny zakrýt zuby, jsou známkou vyčerpání slezinné energie.

Vývodem sleziny jsou ústa

Funkce sleziny jsou spjaty hlavně s trávením. Energie sleziny prochází ústy. Stav sleziny se také odráží v chuti k jídlu. Při oslabení se sníží přepravovací funkce a dochází ke snížení chuti k jídlu. Při srážení vlhkosti a horkosti ve středním zářiči je v ústech cítit sladká chuť a sliny jsou husté a lepkavé. Oslabení energie sleziny se projevuje zvýšenou chutí na sladká jídla.

Citem sleziny je přemítání

Přemýšlení, zádumčivost, přemítání je dáváno do souvislosti s činností sleziny. V tomto okamžiku se činnost sleziny spojuje se srdcem, protože srdce je sídlem vědomí ducha. Jejich spolupráce spočívá v tom, že myšlení se vytváří ve slezině jako první impulz a dokončuje se v srdci. Silný emoční tlak se přenáší na kvalitu energie sleziny, která se zahušťuje a začne stagnovat, nebo se sráží a zahrazuje. To vše se děje v oblasti středního zářiče, který je také spjat s činností sleziny. energie sleziny nebude moci volně proudit, oslabí se její přepravovací a přeměňovací funkce a projeví se na poruchách trávení, nechutenství, nadýmání. Mohou vznikat i závratě, zatmění před očima, bušení srdce.

Tekutinou sleziny jsou sliny

Sliny pomáhají udržovat čistotu ústní dutiny a účastní se na procesu trávení potravy. Jejich množství, kvalita a schopnost se udržet v ústech je odrazem stavu sleziny. Když je energie sleziny oslabená, zvyšuje se tvorba slin a dochází k jejich samovolnému vytékání z úst.

 

.