Rovnováha Jin-Jang principy harmonizace

 

 

Voda a oheň

 

 

Hlavní zásadou je snaha o vyváženost, protože každý extrém, každé převážení jedné strany v neprospěch druhé se stává podnětem pro vznik zdravotních problémů. Organizmus je jeden spojitý celek a jakékoliv narušení rovnováhy i lokální se zákonitě odrazí v celém organizmu.


Zásady harmonizace při přeplněnosti jin-jangu.


Nadbytek energie se projeví buď jako horkost z plnosti v jang, nebo jako chlad z plnosti v jin. V takovém případě platí zásada, že nadbytek je potřeba snížit a navodit rovnováhu. Postup je takový, že nejprve doplníme oslabenou složku a pak teprve nadbytek snižujeme. Když je nedostatek jang a nadbytek jin, tak nejprve doplníme jang a pak snižujeme jin. Při nedostatku jin a přebytku jang, nejdříve doplníme jin a pak snižujeme jang. Je-li totiž přeplněný jang, vzniká horkost a složka jin je dále oslabována. A opačně, je-li jin složka přeplněná, rostoucí chlad oslabuje jang.


Zásady harmonizace při nedostatku jin-jangu.


Nedostatek energie se projevuje jako nerovnováha z prázdnoty jin nebo jang. Při nerovnováze z prázdnoty platí zásada, že prázdnotu musíme nejprve doplnit. V tomto případě se jedná o horkost z nedostatku jin a chlad z prázdnoty jang. Když z nedostatku jin převládne jang (horkost - jang je vyšší pouze relativně ve vztahu k jin ), musíme posílit jin. Jin pak stáhne jang zpátky a obnoví ztracenou rovnováhu. A opačně, jestliže z nedostatku jang (chlad - jin je vyšší opět pouze relativně ve vztahu k jang), nebudeme rozptylovat jin, jako v případě chladu z plnosti, ale posílíme jang, aby se následně jin posílila.
Proto je důležitá přesná diagnostika povahy nerovnováhy z pohledu principu jin-jang. Projevy nerovnováhy, ať přeplněnosti nebo prázdnoty, jsou totiž na první pohled často podobné. Pokud by na základě mylné identifikace nerovnováhy došlo k záměně harmonizačních postupů, dojde ke zhoršení stavu klienta. Například při horksti musíme umět rozeznat, zda je horkost z plnosti jang nebo z prázdnoty jin. Tyto zásady platí jak v akupunktuře, fytoterapií, ale i ve stravování.

logo F


Byliny podle povahy a chutě.


Povaha bylin a potravin je jangového charakteru. Povaha bylin se dále dělí na jangové t.j. horké a teplé a na jinové t.j. chladné a studené.


Chutě bylin a potravin jsou jinového charakteru. Chutě bylin dělíme dále na jangové t.j. sladké a pálivé.  Jinové jsou pak kyselé, hořké a slané