Tlusté střevo v souvislostech

 

10_1

 

1. Řídí přepravu kalů 

Rozložené kašovité zbytky stravy sestupují z tenkého střeva do tlustého střeva, v němž probíhá další vstřebávání, čímž se zbytky zahušťují a je vytvářena stolice. Stolicí odchází z těla ta část přeměněné a zužitkované stravy, kterou již tělo nepotřebuje a ani neumí zpracovat. To je smysl charakteristiky, tlusté střevo je správce nad stokami. Z něho odchází to, co se proměnilo. Na vylučování stolice se vedle tlustého střeva podílejí i plíce a to konkrétně svou funkcí řízení sestupu energie v těle. Díky klesavému pohybu energie plic může probíhat sestup i v jejich jangovém sdruženém orgánu, tlustém střevě.

Z popisovaných vlastností tlustého střeva vyplývá, že jeho disharmonie se promítají především do různých poruch vyměšování stolice. Když střevo např. nepřepravuje jak by mělo, dochází ke vzniku suché, bobkovité stolice , anebo naopak k řídké, vodnaté stolici. Při chladu a prázdnotě v tlustém střevě je slyšet kručení v břiše, dostavují se bolesti břicha a řídká stolice. Při plnosti a horkosti se stolice příliš zahušťuje a vysušuje a proto dochází ke vzniku suché, bobkovité stolice. Vlhká horkost způsobuje bolesti břicha a srážení krve ve stolici, atd. Spojitost mezi tlustým střevem a plícemi kromě toho může vést k tomu, že při nedostatečné průchodnosti stolice tlustým střevem dochází k pocitům dušnosti v hrudi, kašli apod.

 

Tlusté střevo je otvorem jin ledvin, dohlíží na přepravu, přijímá věci od sleziny a žaludku a je ve vztahu povrch-nitro s plícemi. Proto jestliže je energie plic prázdná, tlusté střevo pak jakoby visí dolů, a také jeho energie se propadává. Když tlusté střevo má málo tekutin, pak vysychají i plíce, v důsledku čehož je nos suchý a dýchání je sevřené. Nahoře je tlusté střevo spojeno s tenkým střevem a dole je propojeno s konečníkem, je branou vší vypouštěné energie. Jestliže vstupní brána (chrup) jednou ztratí svou funkčnost, všechny orgány se dostávají do potíží.

 

2. Tlusté střevo řídí tělesné tekutiny

 

Vstřebávání v tlustém střevě se týká hlavně tekutin; jejich ubýváním tzv. procesem vysušování, se kašovitá hmota trávené stravy zahušťuje a proměňuje ve stolici. Tlusté střevo tudíž má vliv i na stav tekutin v organismu a jeho problémy proto často vedou i k poruchám množství, cirkulace a kvality tělesných tekutin. Když je v tomto orgánu chlad a prázdnota, vstřebávání vody je nedostatečné (chybí transformační síla jangu) a z toho důvodu vznikají řídké stolice, kručení v břiše, bolesti břicha. Při horkosti v tlustém střevě dochází k vysušování jeho vnitřního prostředí, nedostatečnému zvlhčování, v důsledku čehož se stolice stává suchou a hrudkovitou.

 

Tlusté střevo řídí celkovou suchost. Má rádo vlhkost a nesnáší sucho. Chlad v něm způsobuje řídkou stolici, horkost zase suchou stolici, při  výrazné vlhkosti a horkosti je bolestivé nutkání na stolici, a ve stolici se objevuje krev. Tlusté střevo je spojeno vztahem povrch-nitro s plícemi a proto jeho problémy jsou většinou řešeny metodami harmonizace plic. 

 

Disharmonie u tlustého střeva

 

S tlustým střevem je spojená závěrečná fáze trávicího procesu, při němž se vstřebávají zbytky tekutin, stolice se zahušťuje a následně je vylučována mimo tělo. Ve vztahu povrch-nitro je tlusté střevo funkčně propojeno s plícemi. Poruchy v něm vznikající jsou většinou spojeny s trávicími funkcemi a jsou ovlivňovány i stavem žaludku resp. plic.

 

1. Vlhká horkost v tlustém střevu 

Vlhké a horké prostředí v tlustém střevu vzniká tehdy, vzniká-li obdobná disharmonie v žaludku, např. nevyvážeností stravy či nadměrným požíváním alkoholu, nebo v tenkém střevu a pak se přesunula do tlustého střeva, případně bylo-li střevo přímo napadeno vnější škodlivinou dané povahy. Typickými příznaky tohoto stavu jsou bolesti břicha, slizká nebo krvavá stolice, pocit nedostatečného vyprázdnění po stolici, vodnatá stolice s pálením v konečníku. Pokud je příčinou vnější činitel, např. v letním období, objevují se i závratě, tlak v hrudi, nevolnost a zvracení. Zablokování cirkulace vyživující energie vlhkou horkostí může způsobit vznik otoků.

 

2. Zauzlení horkosti v tlustém střevu 

Na rozdíl od předcházejícího procesu, s nímž má společnou plnou povahu, zauzlení horkosti v tlustém střevu zvyšuje suchost prostředí daného orgánu. Proto vedle společných příznaků, jako jsou bolesti břicha, pálení v konečníku, horkost a neklid apod., se při něm objevují sucho v krku a dychtivá žízeň, ztvrdnutí břicha, suchá, bobkovitá stolice , zrudnutí moči a snížení jejího objemu. Tento proces vzniká v důsledku přítomnosti ohně v těle, z nadměrné konzumace pálivých pokrmů nebo z přesouvání se horkosti z plic do střeva.

 

 3. Vyčerpanost tekutin v tlustém střevu 

Stav vyčerpanosti tekutin tlustého střeva bývá následkem výrazné horkosti vnějšího původu, snížením objemu tělních tekutin ve stáří nebo prázdnoty krve po porodu. Jeho hlavními příznaky jsou suchá stolice a potíže s vytlačením stolice, snížení močení, ale i sucho v krku, závratě a mžitky před očima.


4. Prázdný chlad v tlustém střevu
 

Zachlazení tlustého střeva je proces nárůstu vnitřního chladu v důsledku prázdnoty, oslabení jangové energie. Přitom nemusí nutně jít jenom o deficit energie střeva samotného, nýbrž příčinou může být celková prázdnota jangu. Dalšími příčinami jsou chlad z požívání studené či syrové stravy, oslabení jangu dlouhodobými zdravotními problémy, vniknutí vnějšího chladu nebo prázdnota jangu ledvin. Chlad ve střevu brání dostatečnému trávení potravy a způsobuje v něm blokádu pohybu energie, krve i potravy, proto typickými projevy jeho přítomnosti jsou bolesti břicha a a řídké stolice, jež jsou provázeny tělesnou slabostí až vyhřeznutím konečníku.

 

Některé časté chorobné poruchy u tlustého střeva 

Horká a řídká stolice je  spojena s pocitem pálení v konečníku po vyprázdnění. Její příčinou je přítomnost vlhké horkosti v tlustém střevě.

Suchá stolice. Jejími příznaky jsou dlouhé intervaly mezi jednotlivými stolicemi, neschopnost vytlačit stolici nebo tvrdá suchá stolice. Ta je důsledkem horkosti a sucha v tlustém střevě, potíže s vytlačením stolice jsou dány prázdnotou energie tlustého střeva.

Silně vodnatá stolice je typická bolestivým nutkáním na stolici a přítomností bílých nebo krvavých hlenů ve stolici. Příčinou je poškození energie ve střevu napadením vlhkou horkostí či kalnou vlhkostí.

Slabosti cévních stěn se projevují vakovitými útvary v konečníku, které mohou být bolestivé, a s přítomností krve ve stolici. K jejich vzniku přispívají přítomnost vlhké horkosti ve střevě jakožto následku nevyvážené stravy a nadměrné konzumace pálivých a sytých pokrmů, dlouhodobě suchá stolice, oslabení po porodu a další příčiny vedoucí ke stagnaci energie v konečníku.