Ledviny v souvislostech

  

05_1

 

  

Ledviny jsou považovány za jeden z nejdůležitějších orgánů lidského těla. Říká se o nich, že jsou pramenem života a kořenem jin-jangu všech vnitřních orgánů. Jejich význam vychází z toho, že uschovávají vrozenou životní energii a hmotu, z níž se člověk rodí a žije a díky níž může sám plodit další potomstvo. V rámci těla k ledvinám patří močový měchýř, kosti a kostní dřeň, mozek, vlasy, uši, konečník a močová trubice. Z pěti prvků jsou podřízeny prvku voda.

V ledvinách sídlí ledvinná esence, kterou bychom mohli česky nazvat, životní esencí. V nejširším významu pojmenovává základní substanci, z níž se formuje univerzum a stává  se základem mikrokosmu člověka. Dále ledvinná esence vytváří esenciální látky vyživující organizmus a tato energie je spojena s činností všech vnitřních orgánů. A poslední význam označuje energii, která se uschovává v ledvinách v životadárné látce, která je spojena s rozmnožovacími funkcemi.  U mužů umožňuje vytváření semene a u žen menstruační cykly spojené s tvorbou vajíček. V tomto případě se tato energie nazývá rozmnožovací esencí.

 

Ledviny řídí vodu

Ledviny mají na starost řízení procesu přeměňování a pohybu tekutin od jejich vstupu do těla až po vylučování. Proces přeměny tekutin souvisí i s dalšími orgány. Tekutiny po požití vstupují do žaludku, činností sleziny se jejich jemnější složky dostávají nahoru do plic, odkud jsou rozváděny do všech orgánů a celého těla jako tzv. čisté. Tam jsou využity a procházejí procesem proměny a jejich zbytek tzv. kalné, nebo nečisté, sestupují dolů a postupně se vylučují z organismu.

Druhým úkolem je tzv. otevírání a zavírání regulačního systému, což je vylučování a zadržování tekutin. Ledviny to vykonávají prostřednictvím svého přidruženého orgánu, jímž je močový měchýř. Správná funkce tohoto procesu je závislá na kvalitě energie ledvin.

Třetí úkol se vztahuje k dalším orgánům, které se podílejí na koloběhu a zpracovávání tekutin. Jang ledvin je základem všeho jangu v těle, protože funkce orgánů jsou projevem a vlastností jangové složky energie. Proto jenom tehdy, když je jang ledvin dostatečně silný, je silný i jang ostatních orgánů. V tomto případě pak mohou vykonávat bez problémů své funkce, které se vztahují k metabolismu tekutin. Slezina bude dobře přeměňovat a přepravovat, plíce budou dobře rozptylovat, játra zabezpečí průchodnost, trojitý zářič drží dobře prostupnost vodních drah a močový měchýř bude vylučovat a zadržovat dle potřeb organizmu. Disharmonie ledvin vždy představuje postižení metabolismu tekutin. Když zeslábne zavírání a převládne otevírání, sníží se schopnost zadržovat tekutiny, dochází k častému močení a k nedostatečnému oddělování čistého od kalného. Na moči se to může projevit zákalem. Když nastane opačný případ a převládne zavírání, tak se nevylučuje dostatek moči, je jí málo a vznikají vodnaté otoky.  Ledviny jsou závorou žaludku. Když je závora zavřená a nepropouští, tak se začne voda nahoře i dole shromažďovat pod kůží a vznikají vodnaté otoky, které znamenají vznik problémů v důsledku akumulace vody.

 

Ledviny řídí kosti

Ledviny řídí kosti, rodí kostní dřeň, jsou spojeny s mozkem a řídí zuby. Spojitost kostí s ledvinami je daná životní esencí, ze které se vytváří kostní dřeň, je základem růstu a pevnosti kostí a zásobárnou živin. Ledviny, dřeň a esence představují propojený systém, v němž se jednotlivé jeho součásti vzájemně ovlivňují. Dostatek esence se projeví na kostní dřeni, která poskytne kostem výživu a ty budou pak silné a pevné. Přirozeně při nedostatku esence ledvin nastávají negativní důsledky. Dřeně je nedostatek, kostem se nedostává potřebné množství živin, jejich struktura slábne, kosti řídnou a ztrácejí pevnost. U dětí se to projevuje zpomaleným růstem a u dospělých to vede k ochablosti v pasu a kolenou, ztrátě jistoty při chůzi, až k neschopnosti pohybu. U starých lidí dochází z tohoto důvodu ke křehkosti a zvýšené lámavosti kostí.

Pokud jde o pojem dřeň, tak ji chápeme jako měkkou hmotu v kostech, ale dle této filozofie se používá tento pojem také pro míchu a mozek. I mozek má svůj původ v esenci ledvin, která ovlivňuje kvalitu mozku, všechny jeho funkce a souvisí také s inteligencí člověka. Dostatek esence ledvin představuje dostatek výživy pro mozek, který pak může využít kapacitu svého myšlení a paměti. Naopak nedostatek esence ledvin znamená snížení přísunu živin do mozku a tím i snižování jeho schopností. U dětí to může způsobit nižší inteligenci. U dospělých zase zhoršování paměti a schopnosti koncentrace, v těžkých případech až ztrátu paměti.

Je-li dřeň zásobena nedokonale, točí se hlava, hučí v uších, bolí lýtka a jsou ochablá, před očima se dělají mžitky, člověk má závratě a přestává slyšet, je unavený a slabý.

Zuby mají stejný základ jako kosti, vznikají z esence ledvin. Růst, vlastnosti a vzhled zubů závisí na množství ledvinné esence. V případě dostatku jsou zuby pevné, pravidelné, nekývají se a nekazí se. Nedostatečná esence má za následek, že zuby rostou opožděně, jsou nepravidelné nebo rostou nakřivo a nejsou pevné. V takových případech se při léčené často používá metody doplňování ledvin.

 

Kondice ledvin se projevuje na vlasech

Látky, které umožňují růst vlasů, se vytvářejí z ledvinné esence prostřednictvím krve. Kvalita a množství vlasů závisí na dostatku zdravé ledvinné esence a tedy i na množství krve. Pokud jsou vlasy husté, lesklé, pružné a vypadávají jenom v přirozené míře, je vše v pořádku. S přibývajícím věkem dochází k oslabování ledvin, což je přirozené a zároveň dochází k tomu, že se vlasy začínají lámat, vypadávají a šedivějí. Pokud k těmto změnám, které jsou spojeny se stářím, dochází předčasně, často je to příznakem oslabenosti ledvin i prázdnoty krve.

 

Vývodem ledvin jsou uši, močová trubice a konečník

Na rozdíl od ostatních orgánů cang, mají ledviny horní a dolní vnější vývod. Horním vývodem jsou uši a dolním vývodem je močová trubice a konečník. Mezi ušima a ledvinami je spojení přes energii ledvin, která proudí také ušima a proto na jejím stavu závisí kvalita sluchu. Když jsou ledviny v harmonii, pak uši dokážou rozpoznávat patero tónů. Druhé spojení vychází ze vztahu mezi ledvinami a mozkem. Ledviny uschovávají esenci, esence rodí dřeň a akumulací dřeně vzniká mozek. Uši jsou také spjaty s mozkem, kde se zbíhají zvukové vlny z obou uší. Z této dvojité vazby se v mozku prostřednictvím energie ledvin odráží jejich stav, který bezprostředně ovlivňuje funkčnost sluchových orgánů. Proto při oslabení ledvin dochází k oslabení sluchu, hučení v uších, až k hluchotě. 

 

 

Další vývody ledvin jsou tzv. dva jin. Přední jin je vnější pohlavní orgán, zadní jin je konečník. Přední jin souvisí s vylučováním moče a s pohlavními funkcemi. V tomto případě jde o otvor, vývod a jedná se o močovou trubici. Ta však plní dvě funkce, kde rozlišujeme močový otvor a semenný otvor. Tyto otvory jsou blízko sebe, ale přesto nejsou jedno a totéž. Močový otvor je uvnitř spojen s močovým měchýřem a semenný otvor je uvnitř spojen s komnatou lůna, kde ženy přijímají zárodek a u mužů se zde uschovává semeno. Vše je řízeno ledvinami, které řídí vylučování moče a pohlavní funkce. Zadní jin, nebo-li  konečník, je vyústění tlustého. Činnost tlustého střeva je spjata s přepravovací a přeměňovací funkcí sleziny, která zase pracuje v závislosti na dobré funkci ledvin, jejíž jang dodává slezině energii a teplo a jin dodává slezině potřebnou vlhkost. Když pak nemají ledviny dostatek jin, je stolice tuhá a suchá. Při prázdnotě ledvinového jangu se střeva zchlazují, energie v nich stagnuje a vznikají potíže s vyměšováním stolice. Při nedostatku jangové energie může dojít k tomu, že slezina nemá dost energie na přeměnu a přepravu esence stravy a spolu s vnitřním zachlazením způsobí řídkou stolici. Když ledvinová energie nemá dostatečnou stabilitu, tak se objevují dlouhodobé vodnaté stolice.

 

Citem ledvin je strach

Do pocitového života člověka je ledvinám přisuzován strach, obavy, bázlivost. Tyto vlastnosti bývají většinou příznakem slabosti ledvin. Vedle strachu, jako trvalejšího povahového rysu, je s ledvinami a také se srdcem spojen náhlý intenzivní projev, jako jsou děs, úlek, šok. Všechny tyto emoce jsou úzce spojeny se ztrátou ledvinové energie a tím mají destruktivní vliv na energii v celém těle. Jsou-li intenzivní, způsobují celkový pokles  energie a společně se vztahem ledvin ke dvěma spodním vylučovacím otvorům a spodnímu zářiči se vysvětluje, proč se při intenzivním strachu dostavují potíže s udržením stolice a moče.

 

Tekutinou ledvin jsou sliny

O slezině víme, že sliny přináleží hlavně k tomuto orgánu. Tato filozofie rozlišuje dva druhy slin, sliny řidší a hustší. A právě hustší sliny jsou spojeny s ledvinami. Sliny ulehčují trávení již v ústní dutině, udržují její čistotu a usnadňují polykání. Samy vznikají z esence ledvin a na druhé straně ji pomáhají zpětně doplňovat. 

 

Energie ledvin je spjata s energií zimy

Ledviny představují v těle prvek vodu a jsou spojeny se zimou, což znamená, že na jejich energii nejvíce působí toto roční období. Během tohoto období jsou nejvíce náchylné na ztrátu energie. Životní styl člověka by se neměl odchylovat od dění v přírodě. Po tři zimní měsíce dochází v přírodě k uzavírání a uschovávání. Voda zamrzá a přeměňuje se v led, země zamrzá a stává se pevnou. Člověk by neměl zbytečně plýtvat jangovou energií. Měl by chodit brzy spát a vstávat později, nejlépe při východu slunce. Je třeba se chránit před zimou a vyhledávat teplo. Tělo by se nemělo potit, protože se tím poškozuje v tomto období jangová energie. Kdo se tomu nepodřídí, poškozuje si ledviny a na jaře se to projeví ochablostí a slabostí, protože nebyly v zimě vytvořeny v těle dobré podmínky pro rození jarní energie.