Antibiotika ano nebo ne?

 

03_1

 

Když v roce 1928 objevil Alexandr Fleming penicilin, začali lidé věřit tomu, že nebezpečí epidemií je navždy zažehnáno. Druhá polovina 20. století je pak charakteristická objevem nových antibiotik. Realita posledních tří desetiletí je však trochu jiná. Nejen, že se lidstvo nezbavilo epidemií, ale navíc jsou bakterie stále více odolné k antibiotikům. A co je horší, lidský organismus ztrácí stále více schopnost vlastní aktivní obrany. Proč tomu tak je, ale i možná řešení může dát právě tradiční čínská medicína.

 

 

 

Je fascinující, jak aktuální jsou i dnes tisícileté poznatky čínských mudrců s ohledem na lidské zdraví 

 

Hlavní pozornost západních lékařů je totiž zaměřena na přítomnost bakterií v organismu , zatímco čínští lékaři, přestože jejich existenci nepopírají, považují jejich přítomnost v organismu za následek špatně fungujícího obranného systému člověka. 

 

Užívání antibiotik je sice zaměřeno na konkrétního původce, ale neřeší hlavní příčinu, tj. nefungující obranný systém. A i když je podání antibiotik „úspěšné“ a zlikviduje původce problému v počátečním stádiu, paradoxně tak zabrání aktivaci a posílení obranného systému a doslova ho „obnaží“ a umožní dalším, ještě odolnějším bakteriím, napadnout oslabený organismus.Když k tomu ještě připočteme nepřiměřené srážení horkosti, utlumení sekrece hlenů nosními kapkami, tak je zkáza dokonána.

 

Bylinné směsi jsou vytvořeny tak, aby přirozenou cestou

pomáhaly obrannému systému člověka se rozvíjet a posilovat

 

Zbytkový škodlivý činitel

 

 logo F