Tenké střevo v souvislostech

 

01_1

 

 1. Řídí příjem a naplňování se a řídí přeměňování 

Energie žaludku řídí sestup potravy dolů do tenkého střeva, jež je jí naplňováno. To je tzv. příjem a naplňování se. Ve střevě je potrava dále trávena, přeměňuje se na vyživující esenci, potřebnou pro život a chod organismu. Hovoříme o funkci přeměňování.2. Řídí vylučování, řídí oddělování čistého od kalného

Pojem čisté označuje jemné esenciální látky, produkty trávení poskytující výživu pro organismus, zatímco kalné znamená nestrávené a pro tělo již nepotřebné zbytky stravy, které z něho odcházejí. Tenké střevo při rozkládání potravy současně provádí její přeměnu, třídění, takže jeho činností vznikají tři základní produkty. Esence požité stravy a tekutin, nepotřebné zbytky tuhé stravy a odpadové zbytky tekutin. Esence, čili čisté, je dopravováno pomocí energie sleziny do plic a srdce a odtud do krve, která ji roznáší po těle. Nespotřebovaná strava a tekutiny, čili kalné, klesají s podporou energie žaludku dolů, přičemž tuhý odpad vstupuje do tlustého střeva a odchází přes konečník ven, zatímco tekutý odpad se za pomoci energie trojitého zářiče a ledvin shromažďuje v močovém měchýři a odtud je vylučován v podobě moče.


Jelikož tenké střevo se významnou měrou podílí i na metabolismu tekutin, je  mu přisuzována úloha řízení tělesných tekutin. Tato funkce vedle vstřebáváni vodní esence v sobě zahrnuje i podíl tenkého střeva na tvorbě moče a její dopravy do močového měchýře. K tomu je totiž nutné přeměňovací působeni tenkého střeva, díky němuž se tekutiny dostávají do měchýře.Spodní otvor tenkého střeva je při okraji močového měchýře. V tomto otvoru se tekutiny rozdělují jednak do tlustého střeva a jednak působením energie jsou vylučovány a prosakují dolů. Všechno jejich vystupování anebo vstupování závisí na přeměňovací funkci tenkého střeva. Jestliže energie nepřeměňuje vstupující tekutiny, potom voda přechází do tlustého střeva a způsobuje vodnaté řídké stolice. Jestliže energie nepřeměňuje vystupující tekutiny, potom je spodní vylučovací otvor zahrazován a dochází k chorobnému zadržování moče.Z uvedených spojitostí vyplývá, že funkční poruchy v činnosti tenkého střeva mohou vedle zažívacích obtíží, jako jsou kručení v břiše, bolesti břicha, řídké stlice apod., způsobit i různé poruchy močení, snížení tvorby moče, zrudnutí moče, bolestivé močení, krev v moči, atd.

 

Poruchy u tenkého střevaTenké střevo je součástí trávicího ústrojí a jeho hlavním úkolem  je oddělovat čisté od kalného, čili pokračovat v procesu započatém v žaludku , na jedné straně vstřebávat z potravy čisté, esenciální látky potřebné pro výživu a regeneraci organismu a na druhé straně přepravovat dolů kalné, čili zbytky potravy, které už tělo nemůže zužitkovat. Ve vztahu povrch-nitro je tenké střevo propojeno se srdcem.1. Přesun poruchy ze sleziny a žaludku

Na počátku tohoto procesu většinou je narušení trávicích a přepravních funkcí sleziny a žaludku v důsledku nevhodné stravy, resp. působením vlhkého chladu či vlhké horkosti. Pokud se tato tzv. kalná škodlivost přesune dolů do tenkého střeva, narušuje i jeho trávicí funkce, takže čisté a kalné se dostatečně neoddělují, míchají se, vznikají bloky z nedokonale trávené potravy atd. Hlavním příznakem takovýchto poruch je řídká stolice.

   

2. Přesun srdečního ohně do tenkého střeva

Když dojde k přílišnému nárůstu ohně srdce z emočních zranění nebo z přeměny horka v oheň, přetlak této složky může způsobit její přesouvání po spojnici do sdruženého orgánu tenkého střeva a odtud po smíchání se s vodou až do močového měchýře. Příznaky tohoto procesu jsou ztmavnutí moči, řezavé bolesti při močení ale i bolestivé vyrážky na rtech a jazyku.3. Prázdný chlad v tenkém střevu

Stav prázdného chladu v tenkém střevě má svůj původ v oslabení jangové energie sleziny a následném převážení chladu v trávicím traktu. Primární příčinou přitom mohly být vrozená slabost sleziny a žaludku a vznik chladu ze syrové či studené potravy. Porucha se projevuje bolestmi břicha, které se zmírňují masáží, kručením v břiše, častou a řídkou stolicí, které, jsou-li dlouhodobé, mohou vést až k prázdnotě jangu ledvin.4. Stagnace energie v tenkém střevu

Příčinami srážení se energie v tenkém střevu jsou vniknutí vnějšího chladného a vlhkého činitele do střev, anebo stísnění energie působením negativních emocí. Typickým příznakem jsou bolesti břicha, které ovšem na rozdíl od předešlých jsou povahy plné, čili jsou prudké a člověk nesnáší dotek na břicho a navíc se mění i v závislosti na psychickém rozpoložení.Některé poruchy u tenkého střevaČasté  řídké až vodnaté stolice. Dochází k nim, pokud tenké střevo nedokáže dostatečně oddělovat čisté od kalného a voda se proto promíchává se stolicí a spolu klesají do tlustého střeva.

Zrudnutí moči, pálení a řezání při močení vyvolává přesun ohnivé horkosti ze srdce či jeho dráhy do střeva a z něj do močového měchýře. 

 logo F