TČM a tenké střevo v souvislostech

číňan 07

 

Tenké střevo je součástí trávícího ústrojenství. Nahoře je spojeno tzv. utajenou brankou, vrátníkem, se žaludkem a dole ústí přes tzv. branku do tlustého střeva.Funkce tenkého střeva1. Řídí příjem a naplňování se, a řídí přeměňování věcí

Žaludkem rozložená potrava postupuje pomocí jeho funkce řízení sestupu přes vrátník dolů do tenkého střeva, jež je jí naplňováno. To je tzv. příjem a naplňování se. Ve střevě potrava zůstává po určitou dobu a dále je trávena, přeměňuje se na vyživující esenci, potřebnou pro život a chod organismu. Proto se mluví o proměňování věcí.2. Řídí vylučování, řídí oddělování čistého od kalného

Pojem čisté označuje jemné esenciální látky, produkty trávení poskytující výživu pro organismus, zatímco kalné znamená nestrávené a pro tělo již nepotřebné zbytky stravy, které z něho odcházejí. Tenké střevo při rozkládání potravy současně provádí i její přeměnu, třídění, takže jeho činností vznikají tři základní produkty. Esence požité stravy a tekutin, nepotřebné zbytky tuhé stravy a odpadové zbytky tekutin. Esence, čili čisté, je dopravována pomocí čchi sleziny do plic a srdce a odtud včleněna do krve se roztéká po těle. Nespotřebovaná strava a tekutiny, čili kalné, klesají s podporou čchi žaludku dolů, přičemž tuhý odpad vstupuje do tlustého střeva a odchází přes konečník ven, zatímco tekutý odpad se za pomoci čchi trojitého zářiče a ledvin shromažďuje v močovém měchýři a odtud je vylučován v podobě moče.Tenké střevo je umístěno pod žaludkem. Naplňuje se stravou ze žaludku a odděluje čisté od kalného. Tekutiny díky němu prosakují dopředu a kal se díky němu vrací dozadu. Čchi sleziny přeměňuje a vynáší vzhůru, tenké střevo přeměňuje a spouští dolů. Proto se tedy říká, že z tenkého střeva vychází to, co prošlo přeměnou.Jelikož tenké střevo se významnou mírou podílí i na metabolismu tekutin v těle, čínská medicína mu přisuzuje úlohu řízení tělesných tekutin. Tato funkce vedle vstřebáváni vodní esence v sobě zahrnuje i podíl tenkého střeva na tvorbě moče a její dopravy do močového měchýře. K tomu je totiž nutné přeměňovací působeni tenkého střeva, díky němuž se tekutiny dostávají do měchýře.Spodní otvor tenkého střeva je při okraji močového měchýře. V tomto otvoru se tekutiny rozdělují jednak do výstupního tlustého střeva a jednak působením čchi jsou vylučovány a prosakují dolů. Všechno jejich vystupování anebo vstupování závisí na tpřeměňovací činnosti čchi. Jestliže čchi nepřeměňuje vstupující tekutiny, potom se voda vrací do tlustého střeva a způsobuje průjmy. Jestliže čchi nepřeměňuje vystupující tekutiny, potom je spodní vylučovací otvor zahrazován a dochází k chorobnému zadržování moče.Z uvedených spojitostí vyplývá, že funkční poruchy v činnosti tenkého střeva mohou vedle zažívacích obtíží, jako jsou kručení v břiše, bolesti břicha, průjmy apod., způsobit i různé poruchy močení, snížení tvorby moče, zrudnutí moče, bolestivé močení, krev v moči, atd. Proto je v léčbě na to pamatováno například zásadami, aby byla napravena stolice, je třeba napravit močení anebo léčit průjem a přitom nenapravit močení to není léčba.

 

Chorobné poruchy u tenkého střevaTenké střevo je součástí trávicího ústrojí a jeho hlavním úkolem podle čínské medicíny je oddělovat čisté od kalného, čili pokračovat v procesu začatém v žaludku , na jedné straně vstřebávat z potravy čisté, esenciální látky potřebné pro výživu a regeneraci organismu a na druhé straně přepravovat dolů kalné, čili zbytky potravy, které už tělo nemůže zužitkovat. Ve vztahu povrch-nitro je tenké střevo propojeno se srdcem.Chorobné procesy u tenkého střeva souvisejí samozřejmě především se zmíněnou funkcí, takže se projevují poruchami trávení buď při oddělování čistého od kalného, nebo při posouvání zbytků potravy. Dále je typické, že tyto poruchy nevznikají jenom přímo v orgánu, nýbrž že jsou i následkem přesunutí se chorobné disharmonie ze sleziny a žaludku nebo ze srdce.1. Přesun poruchy ze sleziny a žaludku

Na počátku tohoto procesu většinou je narušení trávicích a přepravních funkcí sleziny a žaludku v důsledku nevhodné stravy, resp. působením vlhkého chladu či vlhké horkosti. Pokud se tato tzv. kalná škodlivost přesune dolů do tenkého střeva, narušuje i jeho trávicí funkce, takže čisté a kalné se dostatečně neoddělují, míchají se, vznikají bloky z nedokonale trávené potravy atd. Hlavním příznakem takovýchto poruch je průjem.


Utišení větrné bouře   064

2. Přesun srdečního ohně do tenkého střeva

Když dojde k přílišnému vzrůstu ohně srdce z emočních zranění nebo z přeměny horka v oheň, přetlak této složky může způsobit její přesouvání po spojnici do sdruženého orgánu tenkého střeva a odtud po smíchání se s vodou až do močového měchýře. Příznaky tohoto procesu jsou ztmavnutí moči, řezavé bolesti při močení, bolestivé vyrážky na rtech a jazyku.3. Prázdný chlad v tenkém střevu

Chorobný stav prázdného chladu v tenkém střevu má svůj původ v oslabení jangové čchi sleziny a následném převážení chladu v trávicím traktu. Primární příčinou přitom mohly být vrozená slabost sleziny a žaludku a vznik chladu ze syrové či studené potravy. Porucha se projevuje bolestmi břicha, které se zmírňují masáží, kručením v břiše, častou a řídkou stolicí až průjmy, které, jsou-li chronické, mohou vést až k prázdnotě jangu ledvin a příslušným projevům.4. Stagnace čchi v tenkém střevu

Příčinami srážení se čchi v tenkém střevu jsou vniknutí vnějšího chladného a vlhkého činitele do střev, anebo stísnění čchi působením negativních emocí. Typickým příznakem jsou bolesti břicha, které ovšem na rozdíl od předešlých jsou povahy plné, čili jsou prudké a nesnášející dotek na břicho a navíc se stupňují nebo zmírňují i v závislosti na psychickém rozpoložení.Některé časté chorobné poruchy u tenkého střevaPrůjem se projevuje častou a řídkou až vodnatou stolicí. Dochází k němu, pokud tenké střevo nedokáže dostatečně oddělovat čisté od kalného a voda se proto promíchává se stolicí a spolu klesají do tlustého střeva.

Zrudnutí moči: přesun ohnivé horkosti ze srdce či jeho dráhy do střeva a z něj do močového měchýře způsobuje ztmavnutí moči, potíže s vymočením a pálivé bolesti při močení.

 logo F

 
 

 


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.