Játra v souvislostech

10_1

 

Játra vykonávají v těle funkce související s krví, energií a tělesnými tekutinami. Uschovávají krev, řídí vnitřní prostupnost organizmu pro energii a krev.  Jsou podřízeny prvku dřevo a mají přímé vazby na žlučník, šlachy a vazivo, nehty a oči. Světovou stranou je východ a jarní období.

 

Jejich funkce spočívá v tom, že zabezpečují v těle pohyb energie, krve, výživných látek a tělesných tekutin. 

 

Játra regulují celkové duševní rozpoložení

Duševní a emoční život je projevem životní síly. Játra regulují množství krve. Esenciální energie je vázána na krev a promítá se do duševního života. V normálním stavu, kdy játra řídí vnitřní průchodnost, je pohyb energie a krve plynulý. Energie jater vystupuje nahoru, není zahrazována a stlačována, ale ani není vznětlivá a rozbouřená. V tomto stavu se člověk cítí dobře a uvolněně. Pokud se však tato činnost naruší, pohyb energie se dostane do disharmonie a má to negativní vliv na tělesné i duševní zdraví.

Narušení se projeví dvěma způsoby. Průchodnost je nedostatečná.  V takovém případě se energie jater zahrazuje, což se  projeví tlakem pod žebry a v hrudi. Nechutenstvím, kdy játra nezprůchodňují slezinu. V psychice se zahrazování energie jater projeví jako deprese, pochybovačnost, smutek, negativizmus, plačtivost, vzdychání. Druhý stav je, je-li průchodnost přílišná. V tomto případě dochází k nadměrnému stoupání jangové energie, což vede ke stavům předrážděnosti, nervozity, hněvu,  bolestí  hlavy, potížemi při usínání, velkým množstvím  snů, nespavostí,  zrudnutím obličeje a očí a ve vážnějších případech až poruchami psychiky jako jsou  výbuchy agrese a zmatenost. Játra se z hlediska psychického života považují za silně energetický orgán, z něhož vycházejí úmysly a rozhodnutí.

 

Játra napomáhání trávicímu procesu

Hlavní úlohu při trávicích procesech hrají slezina a žaludek, ale aby tento proces mohl plynule probíhat, k tomu je nutná podpůrná činnost jater s pomocí jagového orgánu, kterým je žlučník.  Pokud v tomto vztahu dojde k poruše,  projeví se to na zažívacích potížích. Jestliže žaludeční energie v důsledku disharmonie mezi játry a žaludkem nemůže klesat dolů, dojde ke krkání, pocitům tlaku v žaludku, zvracení. Při disharmonii mezi játry a slezinou, kdy slezinová energie nestoupá vzhůru, se objevuje nadýmání břicha a řídké stolice.

 

Játra podporují tvorbu a vylučování žluče, která se uskladňuje ve žlučníku. Zbytková energie jater se přelévá do žlučníku, kde se akumuluje a přeměňuje ve žluč. Ta se po určitých intervalech vylučuje do tenkého střeva a pomáhá rozkládat potravu. Pro celý proces je však nutné, aby byla zajištěna dobrá vnitřní prostupnost. Pokud se například zahrazuje jaterní energie, je blokována tvorba, nebo vylučování žluče a má to nepříznivý vliv na trávení. Stavy tohoto druhu se projevují bolestí v boku, hořkostí v ústech a špatným trávením.

 

Zabezpečení pohybu energie, krve a tekutin

Energie, krev a tělesné tekutiny musí v těle cirkulovat. Na pohybu těchto složek v těle se podílejí i ostatní orgány cang, ale játra řídí při tomto procesu vnitřní průchodnost organizmu a vytvářejí ostatním orgánům cang pro tuto činnost podmínky. Jestliže játra nedokážou dostatečně zprůchodňovat, v organizmu vznikající překážky, dochází ke srážení a stagnaci energie, což se projevuje pocity nadýmání a rozpínání v hrudi, prsních bradavkách, žaludku a břiše, anebo i v končetinách. Toto rozpínání v důsledku stagnace energie však musíme odlišit od otoků, které se vytvářejí v důsledku stagnace vody. V prvním případě jde o tvrdé jangové, často bolestivé, otékání nebo nadýmání a ve druhém případě se vytvářejí měkké a vodnaté jinové nebolestivé otoky, kde po stlačení prstem zůstane prázdná jamka.

Cirkulace krve je úzce spjata s pohybem energie. Když se energie zahrazuje, potom se sráží i krev. Pohyb krve v těle má na starosti více orgánů. Energie srdce krev popohání a řídí cévní soustavu, Energie plic pomáhá srdci přepravovat krev, energie sleziny udržuje krev v patřičných drahách. Součinnost jater slouží k tomu, že udržuje prostupnost a zabezpečuje potřebné podmínky a prostředí pro tuto činnost. Pokud vznikne nerovnováha jater a  nedokážou udržet průchodnost,  začne docházet ke srážení krve a různým dalším stavům, které se projevují jako bolesti na hrudi, menstruační problémy u žen, které jsou bolestivé, nepravidelné, opožděné, provázené bolestí v podbřišku. Když je naopak průchodnost přílišná, což vzniká při silném rozčilení, záchvatu hněvu, tak se to promítne do pohybu krve a energie. Energie a krev vystupují prudce vzhůru, tvář rudne a objevují se na ní červené skvrny. Oči se podlévají krví a v krajních případech může dojít i ke krvácení z horních vývodů, jako jsou uši, nos, ústa.

Oběh, výměnu a vylučování tekutin v těle regulují plíce, slezina a ledviny. Podpůrná úloha jater spočívá v zabezpečování průchodnosti organizmu. Když se hýbe energie, potom se hýbe i voda. Jestliže neřídí horní zářič, tak voda napadá horní pramen, když neřídí střední zářič, potom voda setrvává v žaludku, když neřídí spodní zářič, potom voda působí nepořádek ve stolici a močení. V normálním zdravém chodu, když energie řídí všechny tři zářiče jak má, potom cévy a cévky jsou průchodné a vodní dráhy v pořádku. Když játra neplní svou funkci zprůchodňování, energie tří zářičů se zahrazuje a současně s tím se zahrazuje i voda. To vede v těle k vytváření hlenů, zadržování vody, vodnatým otokům a k břišní vodnatelnosti. V další pokračující návaznosti se to může projevit ve zduření uzlin na krku, zvětšení uzlin v podkoží a vytváření tvrdších útvarů v prsech.

 

Vztah jater ke šlachám a vazivu

Šlachy spojují svaly a klouby a dostávají výživu od jaterní energie. Energie potravy vstupuje do žaludku a její esence se rozptyluje do jater a odtud hutná a výživná energie jde do šlach. Pokud jsou játra v dobrém stavu, mají šlachy dostatečný přísun krve a energie a ty jsou potom  pružné a tělo je přirozeně pohyblivé. Na druhé straně disharmonické změny v játrech nepříznivě ovlivňují funkčnost šlach. Například při nedostatku krve v játrech ani šlachy nemají potřebnou výživu. To způsobuje celkovou ochablost, tzv. dřevěnění a potíže s ohýbáním končetin, chvění rukou i nohou. Při horečnatých stavech, kdy horká škodlivost způsobí vyčerpání i úbytek krve, vzroste nárůst jaterního jangu, zůstávají šlachy bez výživy, což může vést ke křečovitým záchvatům, zkroucení končetin, ztuhlosti šíje, zatínání čelistí, napružení páteře. Odolnost ale i únava šlach a vaziva závisí na stavu jater. Mají-li játra dostatek krve, je organizmus pohybově vysoce výkonný. Při nedostatku krve jater nastává opačná situace, člověk se rychleji a snadno unaví, zhoršuje se pohyblivost. To se projevuje hlavně ve stáří, kdy se stoupajícím věkem slábne energie a krev jater a tím slábne i pružnost šlach a vaziva.

 

Kondice jater se projevuje na nehtech

Když játra vykonávají všechny své funkce, nehty jsou pevné, hladké, lesklé a mají načervenalou barvu. Když jsou játra postižena, změní se také kvalita nehtů, které jsou lámavé, křehké, vysušené, beztvaré.

 

Vývodem jater jsou oči

Všechna energie a krev  stoupá vzhůru do tváře a prochází dutinami vývodů. Její jangová esence prochází očima a umožňuje vidět, dává jím průzračnost a pohyblivost. Esenciální energie pěti cangů a šesti fu orgánů se shromažďuje v očích a vytváří jejich podstatu. Oční jamky naplněné esencí se stávají očima, esence kostí tvoří zorničky, esence šlach tvoří duhovku, esence krve tvoří vlásečnice, esence energie těchto očních jamek tvoří bělmo, esence masa tvoří víčka. Spojením esencí šlach, kostí, krve a energie s cévami se vytváří oční systém. Energie každého z cangů se shromažďuje v určitých zónách oka a jsou nazývány pěti kolečky. Zornička je vodní kolečko a je vyživována energií ledvin, které řídí vodu. Duhovka je větrné kolečko, je vyživována energií jater, která řídí vnitřní vítr. Oční koutek se nazývá krevní kolečko a je vyživován energií srdce, která řídí krev. Oční bělmo je  kolečko energie, je tvořeno z energie plic a plíce řídí energii v těle. Víčka se nazývají masové kolečko, jsou vyživována energií sleziny, která řídí maso. Oči mají nejtěsnější spojení ze všech orgánů s játry, pro něž představují vnější vývod energie. Jelikož energie jater prochází očima, potom pokud jsou játra v harmonii, tak dokážou oči rozpoznávat patero barev.

Z dráhy jater vede odbočka ke spoji mezi zadní stranou oční bulvy a mozkem, tj. k očnímu nervu. Touto cestou přichází k očím výživa z krve jater, která je pro kvalitu zraku nezbytná. Proto také stav jater významně ovlivňuje různé oční problémy. Nedostatek jaterní energie způsobuje rozmazané vidění, šeroslepost. Vyčerpání jin jater se projevuje pocitem suchých očí a oslabením zraku. Sálání jaterního ohně může vést k zákalu rohovky očí s bolestivými otoky. Prudké stoupání jaterního jangu vyvolává závratě a mžitky před očima. Hýbání jaterního větru může vyvolat šilhání, obracení očí v sloup a přítomnost vlhké horkosti v játrech a žlučníku způsobuje zežloutnutí očí.

 

Citem jater je hněv

Hněv je silná citová pohnutka, která vyvolává disharmonii energie.  Aktivuje především jangovou složku energie, která tím sílí a v souladu s principem jangu stoupá vzhůru a část se uvolňuje z těla ven. Společně s energií stoupá vzhůru i krev, což vede k prokrvování horní poloviny těla, především hlavy a očí. To se projevuje tak, že tvář rudne a oči se podlévají krví. Při silných záchvatech hněvu může dojít až ke ztrátě vědomí. V tomto případě se jedná o přílišnou průchodnost vyvolanou silným tlakem jangové energie, vzniklou silnou emocí hněvu. Tyto hněvivé stavy postihují především játra, protože ony řídí stoupání energie v těle a vnitřní prostupnost. Obdobný proces se může vyvíjet z opačné strany. Vnitřní disharmonie energie jater předurčuje duševní naladění, které je náchylné na pocity hněvu. Je to tehdy, když játra nemají dostatek krve, protože v tomto případě nedokážou ovládat jangovou energii, která vystupuje nahoru a zvyšuje vnitřní průchodnost těla.

 

Tekutinou jater jsou slzy

Slzy vytékají z očí a oči jsou  vnějším vývodem jater. V normální situaci slzy zvlhčují prostředí očí a pomáhají ho udržovat čisté a zbavovat ho případných nečistot. Při poruchách jater může docházet k některým poruchám při vylučování slz. Nedostatek jinové krve v játrech způsobuje sníženou tvorbu slz a následný pocit sucha v očích. Naopak vlhká horkost v dráze jater vyvolává zvýšené slzení, např. za větrného počasí.

Energie jater je spjata s energií jara

Játra patří k prvku dřevo a jeho ročním obdobím je jaro. Proto jarní období nejvíce ovlivňuje energii jater a to způsobuje, že játra na jaře jsou nejaktivnější ze všech pěti orgánů cang. Je nejlepší, když se člověk přizpůsobí jarním zákonitostem a své tělo naladí svým chováním i životosprávou na jarní období.