Teorie pěti prvků

08_1

 

Teorie pěti prvků  / dřevo, oheň, země, kov, voda / je podobně jako teorie Jin - Jangu dávnou filozofií používanou k vysvětlení uspořádání a jevů vesmíru. Teorie pěti prvků používá k vysvětlení vztahů mezi přirozenými a nepřirozenými stavy lidského těla  přírodního prostředí. 

Pět prvků podle této teorie podléhá ustavičnému pohybu a změně a jejich vzájemná závislost a vzájemná kontrola vysvětlují složité spojení mezi hmotnými objekty i jednotu mezi lidským tělem a světem přírody. 

V tradiční čínské medicíně mají orgány a tkáně vlastnosti podobné pěti prvkům; přirozeně ale i nepřirozeně se vzájemně ovlivňují stejně jako pět prvků. Porovnáním podobností jsou  pěti prvkům přisuzovány různé jevy. Na základě charakteristik, forem a funkcí různých jevů se vysvětlují složité vazby mezi přirozenými a nepřirozenými stavy stejně jako spojení mezi lidským tělem a přírodním světem. 

 

Každý z pěti prvků vyjadřuje: 

Oheň: sucho, horko, plápolání, vzestup, pohyb...

Dřevo: pučení, prodlužování, poddajnost, harmonie, pružnost…

Kov: pevnost, tuhost, štěpení, řezání, očista…

Země: růst, změna, výživa, vytváření...

Voda: vlhkost, chlad, pokles, tok...

  

Mezi pěti prvky existují těsné vzájemné vztahy, které lze charakterizovat jako vzájemné rození a vzájemné ovlivňování za přirozených podmínek a vzájemné podmaňování a vzájemné ponižování za nepřirozených podmínek. Vzájemným rozením a ovlivňováním jsou koordinovány funkce různých systémů a udržována rovnováha. Podmaňováním a ponižováním lze vysvětlit nepřirozené změny a lze podle nich předpovídat problémy. 

Těchto pět prvků se ovlivňuje následujícím způsobem: dřevo rodí oheň, oheň rodí zemi, země rodí kov, kov rodí vodu a voda rodí dřevo. Takto je každý z pěti prvků v tomto vztahu vzájemného rození s dalším prvkem, takže vznik probíhá v kruhu a donekonečna. Podle pořadí vzájemného ovládání však dřevo ovládá zemi, kov ovládá dřevo… 

Každý z pěti prvků také sdílí tento vztah ovládání s dalším prvkem. Vzájemné rození a vzájemné ovládání jsou dva neoddělitelné aspekty. Pokud nedochází k rození, neprobíhá zrození a růst. Pokud neexistuje ovládání, nedochází ke změně a vývoji pro udržování normálních vyvážených vztahů. Pohyb a změna všech věcí tak existují prostřednictvím jejich vztahů vzájemného rození a ovládání. Tyto vztahy jsou základem oběhu přírodních prvků. 

Podmaňování a ponižování jsou nepřirozené stavy normálního vzájemného rození a ovládání. Podmaňování znamená, že ovládání jednoho z pěti prvků jiným prvkem překračuje normální úroveň, zatímco ponižování znamená, že jeden z pěti prvků ovládá jiný prvek opačným směrem, než by odpovídalo přirozenému pořadí vzájemného ovládání.

 

5 základních elementů

 

Prvky mají vliv vždy na dva orgány, z nichž jeden odpovídá principu Jin a druhý Jang.

Element Vody

 • dráhy: ledviny a močový měchýř

 • barvy: modrá a černá

 • chuť: slaná

 • období: zima

Je zásobárnou energie, kterou tělo potřebuje je-li v déle trvajícím duševním napětí a vyčerpání. Dráha ledvin uchovává tyto zásoby a umožňuje je tělu využít v okamžiku pohotovosti. Dráha močového měchýře hospodaří s tělními tekutinami. Ovlivňuje také zdraví kostí, sluch a sexualitu.

Z hlediska chování vyvolává strach, který v rozumné míře zvyšuje šanci organizmu přežít.

Nerovnováha se může projevovat studenýma rukama a nohama, přehnanou chutí na slané, vlhkou horkostí močových cest, lámáním vlasů, strachem, neplodností, bolestí v dolní části zad, únavou. .

Element Dřeva

 • dráhy: játra a žlučník

 • barvy: purpurová a zelená

 • chuť: kyselá

 • období: jaro

Tento prvek působí na zdraví svalů, šlach a vazů. Zároveň se podílí na samotném trávení, zpracovávání živin a pročišťování krve. Zlepšuje zrak.

Pokud je tento element v rovnováze dodává energii pro dosažení vytoužených cílů, čímž umožňuje stárnutí bez lítosti.

Naopak jeho nerovnováha se projevuje agresí, přejídáním, bolestmi hlavy, horkostí a vlhkostí kůže, nerozhodností, problémy očí a páteře nebo šlach a svalů.

Element Ohně

 • dráhy: srdce a tenké střevo + osrdečník a tři ohřívače

 • barvy: červená a růžová

 • chuť: hořká

 • období: léto

Oheň ovlivňuje tvořivost a zdraví srdce, reguluje krevní oběh a obecně celý systém meridiánů. Podílí se také na zpracovávání potravy a jejího oddělení od zbytků, odpadů. Trojitý zářič řídí tři energetická centra, a to dutinu hrudní, břišní a pánevní. Je jediným meridiánem, který není vázán na určitý orgán.

Emočním projevem tohoto prvku je radost.

Příznaky ukazující na nerovnováhu tohoto prvku jsou srdeční potíže, špatný krevní oběh, nízké libido, apatie, nepřirozené změny chladu a horkosti, kožní problémy nebo např. bezohlednost a nedostatek empatie.

Element Země

 • dráhy: slezina a žaludek

 • barvy: žlutá, oranžová a hnědá

 • chuť: sladká

 • období: pozdní léto

Země je základním prvkem působícím na tělesnou i duševní vyrovnanost. Dále ovlivňuje sexualitu, plodnost, správnou tvorbu krve i trávení. Reguluje mimo jiné také menstruační cyklus.

Emoce spjatá s tímto prvkem je soucit. Je-li v rovnováze, dává pocit stability. Naproti tomu špatné odchylky této energie mohou způsobovat přehnanou nejistotu, zbytečné omlouvání či příliš vstřícný přístup k druhým na vlastní úkor.

Problémy související s elementem Země jsou kožní nebo žaludeční, nevolnosti, poruchy příjmu potravy, nepravidelná ovulace, premenstruační potíže, neplodnost.

 

Element Kovu

 • dráhy: tlusté střevo a plíce

 • barvy: bílá, stříbrná a šedá

 • chuť: pálivá

 • období: podzim

Kov ovlivňuje zdraví našich vnitřností, dýchacího systému a kůže. Detoxikuje tělo ve smyslu fyzických i psychických "odpadů". Posiluje smysl pro čest a spravedlnost.

Emocí tohoto prvku je smutek. V rovnováze nám pomáhá zbavit se nepříjemných zážitků a nabýt nové naděje. Opakem je dlouhé truchlení a neschopnost překonat minulost.

Příznaky související s narušením rovnováhy jsou kožního charakteru, popraskaná kůže, problémy s dutinami i průduškami, dechové problémy, bolesti hlavy v čelní části, suchá bobkovitá stolice nebo naopak řídká, vodnatá stolice.