Antibiotika ano nebo ne?

                        

                                                                            číňan 01

 

Antibiotika ano nebo ne?

 

 

Když v roce 1928 objevil Alexandr Fleming penicilin, hovořilo se o skutečné

revoluci v eliminaci bakteriálních infekcí. Lidé začali věřit tomu, že nebezpečí

epidemií je navždy zažehnáno. Druhá polovina 20. století, charakteristická

objevem nových antibiotik, pak vedla lidstvo k nezměrnému optimismu v oblasti

eliminace bakteriálních infekčních onemocnění. Realita posledních tří desetiletí je

však trochu jiná. Nejen, že se lidstvo nezbavilo epidemií, ale navíc jsou bakterie

stále více odolné k antibiotikům. A co je horší, lidský organismus

ztrácí stále více schopnost vlastní aktivní obrany proti těmto vnějším biologickým

činitelům. Proč tomu tak je? Co je příčinou selhávání našeho imunitního systému?

Odpovědi na  tyto otázky, ale i řešení těchto závažných problémů může dát právě

 

                                           tradiční čínská medicína.

 

 

Je fascinující, jak aktuální jsou dnes tisícileté poznatky a léčebné

postupy TČM s ohledem na imunologická onemocnění

 

 

Hlavní pozornost západních lékařů je totiž zaměřena na bakterie jako na původce

onemocnění, zatímco čínští lékaři, přestože jejich existenci nepopírají, považují

jejich přítomnost v organismu za následek špatně fungujícího imunitního systému.

 

 

Podávání antibiotik je sice zaměřeno na původce konkrétní infekce, ale neřeší

hlavní příčinu, tj. nefungující imunitní systém. A i když je podání antibiotika

"úspěšné" a zlikviduje původce infekce v počátečním akutním stádiu onemocnění,

paradoxně tak zabrání aktivaci a posílení imunitního systému a doslova ho

obnaží“ a umožní dalším, ještě odolnějším bakteriím, napadnout oslabený

organismus. Když k tomu ještě připočteme srážení horkosti antipyretiky, utlumení

sekrece hlenů nosními kapkami, tak je zkáza dokonána.

 

 

Bylinné směsi TČM jsou vytvořeny tak, aby přirozenou cestou

pomáhaly imunitnímu systému se rozvíjet a posilovat